Vải nỉ theo yêu cầu

Mô hình Cô Dâu - Chú Rể, mô hình gia đình, mô hình cá nhân bằng vải nỉ có thể làm theo các mẫu có sẵn hoặc làm theo ý của khách.

Nếu quý khách có yêu cầu đặc biệt về mô hình vải nỉ, tạo hình vải nỉ hay bất cứ yêu cầu đặc biệt nào về vải nỉ, vui lòng gửi mail đến support@nhain.vn