Điều khoản - Nhain - Sản phẩm quà tặng thủ công bằng đất sét, vải nỉ, giấy, gỗ, vẽ tranh chibi, đồ handmade

Đơn hàng sẽ được tiến hành sau khi nhận được thanh toán.

Chúng tôi cần thời gian từ 10-15 ngày để hoàn thành sản phẩm. Nếu quý khách có nhiều thời gian cho đơn hàng của mình, chúng tôi sẽ có nhiều thời gian để chăm chút cho sản phẩm của quý khách. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần hoàn thành đơn hàng sớm hơn dự kiến. Nếu bạn đặt nhiều sản phẩm trong một đơn hàng, chúng tôi sẽ giảm phí vận chuyển cho bạn. Nếu bạn không có bất kì thay đổi nào về địa chỉ vận chuyển, chúng tôi sẽ chuyển sản phẩm tới địa chỉ đã được ghi trong đơn đặt hàng.

Tất cả sản phẩm đều được làm theo đơn đặt hàng, vì vậy chúng tôi không thể hoàn trả lại tiền đã thanh toán. Nếu sản phẩm bị hư hại hoặc bị thất lạc, vui lòng liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giải quyết vấn đề.

Chúng tôi sẽ hoàn trả 25% tiền phí đã thanh toán nếu như bạn hủy đơn hàng trước khi sản phẩm được tiến hành làm. Nếu sản phẩm đã được tiến hành làm, chúng tôi sẽ không hoàn trả tiền đã thanh toán. Vui lòng liên hệ nếu có bất kì thắc mắc gì. Chúng tôi sẽ không hoàn tiền nếu sản phẩm đã hoàn thành hoặc đã được chuyển đến cho bạn. Nếu có bất kì lỗi nào xảy ra từ phía chúng tôi, chúng tôi sẽ trao đổi hoặc hoàn trả tiền cho bạn.

Đối với đơn hàng theo yêu cầu, thì cần nhiều thời gian hơn để hoàn tất. Sau khi đặt hàng, vui lòng cho chúng tôi biết thời gian bạn muốn hoàn thành sản phẩm, chúng tôi sẽ cố gắng để hoàn thiện sản phẩm. Nếu vì lý do nào đó mà đơn hàng không để hoàn thành đúng thời hạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn biết. Bạn có thế yêu cầu được hủy đơn hàng, hoàn lại tiền đã thanh toán hoặc là chờ sản phẩm được hoàn thành.


Chúng tôi sẽ gửi hình khi sản phẩm được hoàn thành cho bạn xem trước. Nếu sản phẩm không đúng với yêu cầu trong đơn hàng, chúng tôi sẽ sửa lại cho bạn. Chúng tôi sẽ tính thêm phí nếu bạn muốn thay đổi yêu cầu sau khi đã hoàn tất sản phẩm và chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu sản phẩm làm không đúng hẹn sau khi nhận được yêu cầu mới từ bạn.